Projekt/Operacja (kampania reklamowa) pt.: „Promocja produktów wytworzonych przez grupę producentów (…) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone”

OPIS ZADANIA

Projekt/Operacja (kampania reklamowa)
pt.: „Promocja produktów wytworzonych przez grupę producentów (Masło ekstra tradycyjnie wyrabiane z Jarocina, Stołowy śmietankowy tradycyjnie wyrabiany z Jarocina, Maślanka naturalna z Jarocina, Śmietanka kremowa 30% z Jarocina, Twaróg półtłusty – krajanka z Jarocina) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (system Jakość Tradycja)” w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020